• Eficaç i dinàmic d'alta qualitat.
  • Actualització just in time al moment.
  • Sistema interactiu de resposta.

La Cartelleria Digital és Publicitat Dinàmica Digital, el futur de la transmissió de missatges a la seva audiència (corporativa, clients, estudiants, etc) un canvi revolucionari que defineix el conjunt de diferents tecnologies (combinant hardware, software i telecomunicacions) amb l'objectiu de crear un poderós mitjà de comunicació que subministri oportunitats de captar l'atenció de la seva audiència, d'una manera mai vista fins ara. Educant, informant, creant imatge d'empresa, millorant l'experiència dels clients i millorant les vendes.