-Cablejat estructurat.
-Vídeo vigilància IP i CCTV.
-Manteniment audiovisual.

Cablejat

Muntatge i certificació del cablejat de xarxa.Instal.lació i cablejat de corrent elèctric. Muntatge de xarxes de fibra òptica.

Xarxa

Muntatge en el Rack de cablejat. Trasllat del punt de connexió de línes ADSL. Muntatge d'armaris electrònics. Infraestructura i muntatge de cable estructural. Muntatge del Rack i cablejat de xarxa. Etiquetatge de xarxa. Certificació i verificació de xarxa.Audiovisual

Manteniment i estat de làmpada. Desplaçament. Neteja i sanejament dels filtres. Reajustament de projecció. Subjecció a sostre o paret. Comprovació de qualitat de la imatge.


Informàtica.

Tècnics en servidors. Visita mensual in situ amb repport. Contractes de manteniment.